Архив на статийте.

Домашна работа от 17.10.17г

17.10.2017 18:58
Математика - "Помагало по математика" стр.2; Български език - УТ стр.10; Човекът и природата - "Движение на телата", учебник - стр.19/ упр.2 и 3; УТ; запис на нови понятия;

Домашна работа от16.10.17 г

16.10.2017 18:50
Математика - решаване задачи от допълнително даден лист; довършване стр.22 от помагалото; Български език - УТ  стр.10; Четене - приказката "Дядо Петко и баба Пена" да се чете изразително; УТ стр.9;

Домашна работа от 12.10.17 г

12.10.2017 19:16
Развитие на речта - УТ №3 съчинение по зададенатема; Човекът и природата - Замърсяване и пречистване на водата", УТ; подготовка за самостоятелна работа;

Домашна работа от 11.10.17 г

11.10.2017 19:43
Математика - "Задачи по математика" стр.20; Извънкласно четене - да са готови за събеседване по "Матилда"  от Р.Дал;

Родителска среща

10.10.2017 09:28
Уважаеми родители, На 11.10.17 г /сряда/ от 17.30 часа ще се проведе родителска среща.

Домашна работа от 09.10.17 г

10.10.2017 09:24
Математика - "Задачи по математика" стр.18; Български език - УТ довършване, допълнителен лист; Четене - кратко съчинение  на тема "Защо смехът е слънце прогонващо зимата от човешкото сърце?"

Домашна работа от 06.10.17 г

06.10.2017 16:35
Човекът и природата - "Измерване на температура", "Водата при различни температури",  УТ стр.6 и 7; от учебника - стр.13/1-8 упр., запис на новите понятия;

Домашна работа от 04.10.17 г

04.10.2017 18:18
Математика - "Задачи по математика" стр.17; Четене - "Том постъпва великодушно" да се чете изразително; УТ стр.7

Модул "Туризъм"

02.10.2017 18:28
На 03.10.17 г / вторник/ от 11.30 до 13.00 часа ще бъдат проведени допълнителни часове по ФВС.

Домашна работа от 02.10.17 г

02.10.2017 18:26
Математика - "Помагало по математика" стр.14 и 16; Човекът и природата - "Полезни изкопаеми" ;УТ;
Бележки: 1 - 10 от 330
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>