Дейности по проект "Твоят час"

17.10.2016 19:25

Уважаеми родители,

На децата, които заявиха желание за участие в проекта, попълвайки анкетните карти, съм изпратила да попълните заявление,  с което потвърждавате включването на  детето в съответната група/и по интереси.

Графикът за провеждането им е следният:

- "Състезания по математика" с ръководител М.Пантелеева - сряда и четвъртък от 12.20 до 13.00 часа;

- "Психология на общуването" (П.Тодорова)-петък от 12.20 да 13.40 часа (,когато сме I смяна),  11.40 - 13.00 часа (,когато сме IIсмяна);

- "Концертна дейност" (Н.Кадирев) - понеделник и вторник от 12.20 до 13.00 часа;

- "Спортни танци" (Й.Пенчева) - вторник и четвъртък от 18.30 до 19.30 часа в зала "Туида";

- "Театрално ателие" (В.Начева) -сряда от 17.30 до 18.50 часа в Арт - център "Седем";

С попълването на заявлението Вие гарантирате и присъствието на детето във всяко занимание.

Занятията започват от първата седмица на м.ноември и продължават до края на учебната година.