Домашна работа от 01.03.16 г

01.03.2016 20:11

Математика - "Задачи по математика" стр.86;

Български език - препис на стихотворение за Трети март /краснопис/;

На 02.03.16 /сряда/ ще се проведе Модулен час по ФВС. Ще посетим Музея на текстилната индустрия. 

 Децата трябва да са в училище в 10.45 часа.