Домашна работа от 01.10.15 г

01.10.2015 15:36

Български език - "Тренировъчни упражнения и диктовки" - стр.22,23/ 8 и 9 упр.;

Математика - "Задачи по математика" . стр.14;

Околен свят - Да се научи урока "Празници в моето семейство" и да се попълни  стр.6 от УТ;