Домашна работа от 02.03.16 г

02.03.2016 19:58

Математика - "Задачи поматематика" стр.87; "Искам да знам" - стр.41-44;

Четене - стихотворението "Баба Марта" да се чете изразително.