Домашна работа от 02.10.15 г

02.10.2015 15:18

Математика - Помагало "Искам да знам" - стр.16 и 17;

Четене - "Ученият син" от Л.Толстой да се чете изразително, да може да се разказва; да се направи илюстрация към текста в тетрадката за работа в клас;