Домашна работа от 03.05.16 г

03.05.2016 12:15

"Четене с разбиране" - стр.34,35,37;

Математика - "Задачи по математика" - стр.109;