Домашна работа от 03.10.16 г

04.10.2016 08:12

Математика - "Задачи по математика" стр.14,15;

Четене -  "Ах, колко е хубаво..." от В.Петров да се чете изразително, да се направи илюстрация; УТ стр.5