Домашна работа от 04.10.16 г

04.10.2016 18:38

Четете - "Листата" от Ел.Пелин да се чете изразително, да се отговаря на въпросите след текста; УТ стр.6;

Български език и математика - даден по един лист за упражнение;