Домашна работа от 05.04.17 г

05.04.2017 13:14

Математика - "Задачи по математика" стр.98;

Човекът и природата - стр.27 от УТ и допълнително дадедн тест;