Домашна работа от 05.09.15 г

05.10.2015 12:14

Четене - Да се направят задачите от карето на стр.14;

Български език - "Тренировъчни упражнения и диктовки" - стр.27/упр.7 б,в,г;

Математика - УТ  и Помагало "Задачи по математика" - стр.15;