Домашна работа от 05.10.16 г

06.10.2016 10:40

Човекът и природата - " Твърди тела, течности, газове", УТ стр.5, запис и научаване новите термини;

Математика - Помагало "Задачи по математика" стр.16;

Четене - стихотворението "Карнавал в гората" да се научи наизуст; УТ стр.7;