Домашна работа от 05.11.15 г

05.11.2015 21:22

Математика - "Задачи по математика" - стр.33;

Български език - "Тренировъчни упражнения и диктовки" -стр.51,52/упр. 7-10;

Околен свят - стр.11 от УТ;