Домашна работа от 06.09.15г

06.10.2015 12:24

Математика - "Задачи по математика" - стр.16;

БЕЛ - Преразказ на "Ученият син";

Музика - Да се научи "Песен за дъждовните капки";