Домашна работа от 06.10.16 г

06.10.2016 17:56

Математика - помагало "Задачи по математика" стр.17;

Развитие на речта - писмен преразказ на "Листата" от Елин Пелин;