Домашна работа от 07.10.16 г

07.10.2016 17:01

Математика - "Помагало по математика" стр.19-21;

Човекът и обществото- "Траките - най-старото население по българските земи", "Вярванията и съкровищата на траките"; УТ стр.6 и 7;