Домашна работа от 08.12.16 г

08.12.2016 17:46

Математика - "Задачи по математика" стр.51;

Четене с разбиране - стр.26-29;
Човекът и природата - " Групиране на живите организми"; УТ; упр.1-4/стр.27 от учебника;

Tags: