Домашна работа от 09.03.16 г

09.03.2016 16:43

Математика - "Задачи по математика" стр.90;

Четене с разбиране - стр.28,29;

Четене - да се четат изразително стихотворенията "Мартенички", "Трите Марти" ," Трети март" и "Паметник";