Домашна работа от 09.05.16 г

09.05.2016 11:09

Български език . УТ стр.27, 2 листа за подготовка за самостоятелна работа;

Четене - "Май" и "Вълшебната градина" да се четат изразително; УТ стр.42;

Математика - "Задачи по математика" стр.111;