Домашна работа от 10.0.11.15 г

10.11.2015 17:15

Математика - "Задачи по  математика" - стр.35;

Четене - преразказ на приказката на бащата от "Пленникът на великана" - стр.35;