Домашна работа от 11.04.16 г

11.04.2016 11:52

Български език - УТ - стр.20; "Тренировъчни упражнения и диктовки" - стр.137,138/ упр.8,9,10;

Четене - стихотворението "Сестричка" да се чете изразително; УТ -стр.37;

Математика - стр.100; довършване на УТ; поправка на самостоятелна работа;