Домашна работа от 11.11.15 г

11.11.2015 18:59

Математика - "Задачи по математика" -стр.36;

Четене - да се чете изразително приказката "Котка със звънец", довършване на илюстрацията към нея;