Домашна работа от 12.04.16 г

12.04.2016 12:21

Математика - "Задачи по математика" стр.101;

Развитие на речта - преразказ на разказа "Баба";