Домашна работа от 12.10.15 г

12.10.2015 11:15

Български език - УТ- стр.7;

Математика - "Задачи по математика" - стр.19;

Четене - "Малкият Хитър Петър" да се чете изразително и да се разказва;