Домашна работа от 13.11.15 г

13.11.2015 19:28

Математика - Помагало "Искам да знам" - стр.38-40;

Четене- Да се чете изразително и да се разказва "Няма що"; 

УТ - стр.13;

"Четене с разбиране" - стр.16-17;

За следващия час по Изобразително изкуство на 20.11.15 да се подготви блоков лист, на който да се направят с бой вертикални цветни ивици, да се нанесе пласт от разтопен парафин и накрая да се покрие с черна темперна боя.