Домашна работа от 14.05и.16г

14.05.2016 08:58

ЗИП БЕЛ - стр.60-81/ 64,65;

Математика - помагало "Искам да знам" стр.111 и 112;

За часа по ДБТ децата трябва да носят 3 сламки , 6 кламера и1 карфица;