Домашна работа от 14.10.15 г

14.10.2015 11:48

Четене - Да се научи наизуст стихотворението "Хубави са всички", да се направи илюстрация в тетрадката ;

Математика -"Задачи по математика" - стр.21;