Домашна работа от 14.11.17 г

14.11.2017 14:57

Математика - "Помагало по математика"  - урок №32;

Български език - УТ стр.19 и "Тренировъчни упражнения и диктовки" -стр.137,138/ упр.26а, 27 и 28;

Човекът и природата - "Защо се сменят сезоните", УТ; учебник - стр.33/ упр.1,4,6,8;