Домашна работа от 16.02.16 г

16.03.2016 17:32

Математика - "Задачи по математика" стр.93;

Български език - "Тренировъчни упражнения и диктовки" стр.121/ упр.3-6;

Четене - разказът "Къде е пролетта" да се чете изразително, да се разказва устно;