Домашна работа от 17.09.16 г

17.09.2016 17:44

Човекът и обществото -  "Пред картата на родината ни" да се разказва; да се напишат новите понятия от учебника в края на тетрадката за работа в клас и да се научат; УТ - стр.4;

Математика ЗИП - "Помагало по математика"- I част, стр.11 (+довършване на 10);

БЕЛ  - УТ №3 - стр.2 и 3;