Домашна работа от 19.04.16 г

19.04.2016 12:14

Развитие на речта - Съчинение-описание на тема "Любима игра или играчка";

Писмена информация за обичаите и традициите в празнуването на Лазаровден, Цветница или Великден;

Математика - "Задачи по математика" стр.104;