Домашна работа от 19.09.16 г

19.09.2016 15:39

Математика - "Задачи по математика" стр.6,7;

Четене - стихотворението "Първият учебен ден" да се чете изразително;

Български език - "Тренировъчни упражнения и дектовки" стр.8,9/ упр.1,2,3;