Домашна работа от 19.10.15 г

19.10.2015 14:15

Български език - "Тренировъчни упражнения и диктовки" -стр.47/упр.3,4,5;

Четене - "Думите, на които поставиха крила" от Р.Киров да се чете изразително  и да се препише в тетрадката по четене втората половина на текста, започваща от:   " Добрият мъж до края...";

Математика - "Задачи по математика" - стр.23;