Домашна работа от 19.11.15 г

19.11.2015 17:46

Математика - "Задачи по математика" - стр.41;

Български език - "Тренировъчни упражнения и диктовки" - стр.65,66/ упр.8б,9,10,11,12;

Околен свят - "България-моята родина", стр11;