Домашна работа от 20.09.16 г

20.09.2016 17:19

Математика - "Задачи по математика" стр.8; УТ - стр.3;

Български език - "Тренировъчни упражнения и диктовки" - стр.11/упр.6-9;

Четене - текстовете "Звънчета" и "Училищен звънец" да се четат изразително;