Домашна работа от 20.10.15 г

20.10.2015 10:26

Български език - "Тренировъчни упражнения и диктовки" - стр.29,30/упр. 2,3,4,5;

Математика - "Задачи по математика" - стр.24;

Уведомявам Ви, че утре ще ме замества колежка и затова няма да има консултация петия час.