Домашна работа от 20.11.17 г

20.11.2017 14:29

Математика - УТ стр.38;  "Помагало по математика" стр.40;

БЕЛ - "Тренировъчни упражнения и диктовки" стр.146/ упр.1,2,3; допълнителен лист;