Домашна работа от 21.04.16 г

21.04.2016 12:18

ЗИП Математика - довършване на страницата от помагалото; 

"Задачи по математика" стр.

Поправка на самостоятелнитеработи по математика и музика;

Околен свят - "Нашата храна" , УТ;

Четене - стихотворението "Лазарка" да се научи наизуст;