Домашна работа от 21.09.16 г

21.09.2016 15:45

Човекът и природата - "Телата около нас", УТ стр.3, записване на новите понятия в речника;

Математика - "Задачи по математика" стр.8; "Помагало по математика" - стр.12 и 13;