Домашна работа от 22.02.16 г

22.02.2016 19:25

Български език - УТ стр.8; поправка на самостоятелна работа; "Тренировъчни упражнения и диктовки" - стр.116/ упр.2а,б;

Математика - УТ стр.18; "Задачи по математика" - стр.82;