Домашна работа от 22.10.15 г

22.10.2015 12:28

Математика - УТ -стр.23, "Задачи по математика" - стр.26;

Български език - УТ - стр.9;

Околен свят - "Селището, в което живея", УТ - стр.8;