Домашна работа от 23.04.16 г

23.02.2016 16:19

Математика - "Задачи по математика" -стр.83;

Развитие на речта -  да се направи план и писмен преразказ на "Пожарът";

Музика - песента "Радецки" да се научи наизуст;