Домашна работа от 24.02.16 г

24.02.2016 15:51

Математика - задачи по математика" стр.84;

Български език - "Тренировъчни упражнения и диктовки"  стр.105/упр.9-12;

Четене - народнота песен "Стар Димо" да се чете изразително;