Домашна работа от 24.09.15 г

24.09.2015 11:42

Български език - "Тренировъчни упражнения и диктовки" - стр.20-22/1,2,3,4,6,7 упр.;

Математика - "Задачи по математика" - стр.10;

Околен свят - Да се разказва урокът "Животът в семейството", УТ - стр.5  (за четвъртък);