Домашна работа от 24.11.15 г

24.11.2015 17:32

Развитие на речта -  преразказ на "Пързалка за облаче" ; да се довърши поправката на съчинението в УТ и да се подпише родителя;

Математика - "Задачи по математика" - стр.43;

Консултациите за математическото състезание с децата утре ще се проведат по време на 5-ия час.