Домашна работа от 25.09.15 г

25.09.2015 15:07

Четене - Текста "Джепето купува буквар на Пинокио" да се чете изразително и да се разказва;

Математика - Помагало "Искам да знам" - стр. 14 и 15;

Български език - "Тренировъчни упражнения и диктовки" - стр.24-26/ упр.1б, 2, 3, 4, 5, 6;