Домашна работа от 26.09.16 г

26.09.2016 18:10

Български език - "Тренировъчни упражнения и диктовки" стр.12/упр.10,11; 

УТ стр.4/ упр.4;

Математика - "Задачи по математика" стр.10;

Четене - "Малкият мъж" да се чете изразително;