Домашна работа от 26.11.15 г

26.11.2015 19:44

Математика -  "Задачи по математика" - стр.45;

УТ - стр.13;

Български език - УТ - стр.18;

Околен свят - "Трудът на хората в моя роден край", УТ; да може да се разказва и за професията на родителите;