Домашна работа от 27.09.15 г

23.09.2015 11:50

Четене - Приказката "Най-хубавото" да се чете изразително и да се разказва; УТ стр.5;

Математика -  "Задачи по математика" - стр.9;