Домашна работа от 27.10.15 г

27.10.2015 12:01

Четене - Запис на приказката "Вълкът и свраката" от учебника в Читателския дневник;

Развитие на речта - Писмен преразказ на приказката "Магаре и вълк" от стр.25 в Читанката;

Математика - "Задачи по математика" - стр.27;

Музика- да се знаят текстовете на "Рече мама да межени" и "На мегданя";